COVID-19 -erityisohjeita

Yleisesti

 • Tapahtuma-alueelle EI SAA TULLA, jos olet lainkaan sairas tai sinulla on lieviäkään oireita.
 • Huolehdi käsihygieniasta.
   • Pese tai desinfioi kätesi saapuessasi alueelle, poistuessasi alueelta ja esimerkiksi aina WC-käynnin jälkeen.
   • Tapahtuma-alueella on tarjolla runsaasti käsihuuhdetta.
 • Muista huolellisuus yskiessäsi tai niistäessäsi.
   • Yski tai niistä hihaan tai nenäliinaan. Heitä nenäliina heti roskakoriin. Pese tai desinfioi kätesi heti yskittyäsi tai niistettyäsi.
 • Muista turvaväli oman seurueen ulkopuolelle katsomoissa ja jonottaessa. Mahdumme kaikki väljästi kenttäalueelle, kun huomioimme toisemme.
 • Vältämme fyysistä kosketusta – tervehdimme ja kannustamme toisiamme, mutta pienen etäisyyden päästä.
 • Erityisesti
 • Turvavälien mahdollistamiseksi katettua katsomotilaa on selvästi normaalia vähemmän ja kaikki katsomot täytetään normaalia väljemmin.
   • Muista säänmukainen vaatetus rajallisesta katsomotilasta johtuen.
   • Seurat voivat tuoda tapahtumalueelle myös omia telttojaan. Telttojen pystyttämisessä on huomioitava järjestäjän ja viranomaisten erityisohjeet.
   • Noudata järjestyksenvalvojien ohjeita!
 • Vältämme sisätilojen turhaa käyttöä.
   • Pääkatsomon pesu- ja pukeutumistilat ovat urheilijoiden käytettävissä, mutta tilat on tarkoitettu vain nopeaan peseytymiseen ja pukeutumiseen. Turha oleskelu pukuhuoneissa on kielletty.
 • Noudatamme muun muassa seuraavia poikkeuksellisia toimintatapoja:
   • Viestikapulat desinfioidaan jokaisen juoksun jälkeen.
   • Kokoontumispaikka (calling) on normaalia tilavampi ja turvavälejä noudatetaan myös kokoontumispaikalla. Kokoontumispaikka ei ole suljettu tila, vaan puoliavoin katos.
   • Turhien lähikontaktien välttämiseksi kentällä ei työskentele korinkantajia. Urheilijoiden varusteet kuljetetaan osuuksittain yhden toimitsijan toimesta.